Kanske känner du igen ordet sannolikhetslära från mattelektionerna i skolan? Detta var nämligen någonting som ingick i kursplanen. Det handlar helt enkelt om att du ska räkna ut sannolikheten av ett eller flera utfall med matematiska formler. Detta kan vara något så enkelt som hur stor chansen är att du ska få krona eller klave när du kastar ett mynt.När sannolikhetslära diskuteras pratas det ofta om två olika utfall. Det ena är gynnsamma utfall. Om vi tar exemplet med myntet igen är det kanske krona som du vill ha. Det andra är möjliga utfall. I detta fall finns det alltså två möjliga utfall vilka är krona och klave. Du delar sedan antalet gynnsamma utfall med antalet möjliga utfall.

Andra exempel på sannolikhetslära

Ett annat populärt exempel när det pratas om sannolikhetslära är en kortlek. Låt oss säga att vi vill dra ett hjärter ur kortleken. Du har då en kortlek med 52 kort och 13 av dessa är av valören hjärter. Då får du alltså en formel som är 13/52. Svaret på detta är 1/4 vilket också är sannolikheten för att få ett hjärter.

Sannolikhetslärans ursprung

Matematiker har sysslat med sannolikhetslära sedan lång tid tillbaka. Det sägs att den har sitt ursprung i Frankrike eller Italien någon gång under 1500-talet. Från början användes den till bordsspel, eller hasardspel som det egentligen heter. Den första matematikern som skrev en bok om denna teorin hette Gerolamo Cardano. Stora namn som Blaise Pascal och Thomas Bayes har också bidragit.

Sannolikhetslära idag

Idag används sannolikhetsläran i flera olika områden. Det är vanligt att den används i bland annat fysik och när det ska tas fram statistik. Det är också en stor del i olika spel och sannolikheten att de sitter i ett sportspel är olika än i till exempel poker eller blackjack. Med hjälp av en teori kan du räkna ut hur stor möjlighet du har att vinna en visst spel och avgöra hur du ska gå tillväga.